Communal Sing
October  4  5-7 PM
Communal Sing
St. Columba Cathedral Choir Loft
For the past several months area choirs have been working to create a Marian-themed CD in honor of the dedication. On this night, you can make your voice heard and be part of the celebration when the general public is invited gathering to perform and record a community version of Czarna Madonna to honor the Blessed Mother. Conceptualized to be in the spirit of “We Are the World”, this charity single will be included on the Shrine Tribute CD, but the only one to be released as a single. All profits from its sale will go to support the shrine.
No experience necessary. All are welcome.  A potluck fellowship will follow in the church hall.
Practice by singing along with this version.

 
Czarna Madonna
Jest zakątek na tej ziemi,
Gdzie powracać każdy chce,
Gdzie króluje Jej Oblicze,
Na Nim cięte rysy dwie.
Wzrok ma smutny, zatroskany,
Jakby chciała prosić cię,
Byś w matczyną Jej opiekę oddał się.

(Refren:)
Madonno, Czarna Madonno,
Jak dobrze Twym dzieckiem być!
O, pozwól, Czarna Madonno,
W ramiona Twoje się skryć!

W Jej ramionach znajdziesz spokój
I uchronisz się od zła,
Bo dla wszystkich swoich dzieci
Ona serce czułe ma.
I opieką cię otoczy,
Gdy Jej serce oddasz swe,
Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te:

Dziś, gdy wokół nas niepokój,
Gdzie się człowiek schronić ma,
Gdzie ma pójść, jak nie do Matki,
Która ukojenie da?
Więc błagamy, o Madonno,
Skieruj wzrok na dzieci swe
I wysłuchaj, jak śpiewamy prosząc Cię...
  Black Madonna
There's a corner in this world,
Where everyone wants to return to,
Where Her Countenance rules,
On it two cut features.
She has a sad, concerned sight,
As if she'd like to request you
To yield yourself to Her motherly care.

(Refrain:)
Madonna, Oh Black Madonna,
How good it is to be Your child!
Oh, please, Black Madonna, let me
Take cover in Your arms!

You'll find quiet in Her arms
And you'll find shelter from the evil,
'Cause She has a tender heart
For all of Her children.
She'll surround you with loving care,
When you give away your heart to Her,
When you repeat for Her with joy these words:

Today, when unquiet is around us,
Where can man seek for shelter,
Where shall one go, if not to one's Mother,
Who'll give consolation?
So let us beg, oh Madonna,
Put your sight onto Your children
And listen how we sing, begging You...


Download a copy HERE
 
Ostatki
Polish Media Watch

Polish Media Watch

Polish Happy Hour 

Newletter SignupFollow Us Here

Support Us
Links